Diamant či briliant? Který z nich se používá pro výrobu šperků?

Drahé kameny se pro výrobu šperků používají velmi dlouhou dobu. Lesk kamenů lákal lidi již v
dobách dávno minulých. Víte, jaký je rozdíl mezi diamantem a briliantem a který z nich naleznete
jako součást šperku?

Diamanty

Jedná se o surové nerosty – krystalickou formu uhlíku. Vznikají v horním zemském plášti, při
působení vysoké teploty a tlaku. Jsou to nejtvrdší přírodní minerály. V současnosti nalezneme jejich
těžiště na několika místech světa. Vyšší produkce dosahuje Kanada, Austrálie, Rusko a Botswana.
S diamanty se setkáme nejen v oblasti šperkařství, ale i v dalších oborech lidské činnosti. Patří k
nim různé oblasti průmyslu. Možná jste se setkali s diamantovým brusným kotoučem. Diamanty se
však používají i při výrobě některých speciálních elektronických součástek. Nejvýznamnější oblastí
však stále zůstává šperkařství. Mezi nejznámější výbrusy diamantů patří brilianty.
Diamanty se však dají brousit i do méně obvyklých tvarů.

Brilianty

Vznikají vybroušením surového diamantu. Ideální diamantový brus obsahuje 57 faset (plošek)
rozdělených v různých místech – v horní části se nachází jedna faseta, na boku je umístěno 32 faset
a ve spodní části pak zbývajících 24.
Vhodně vybroušený tvar zajistí, že průchozí světlo se odráží po celém barevném spektru a v
maximální intenzitě. Díky tomuto faktu jsou šperky osázené brilianty tak třpytivé a lesklé. Šperky,
jejichž součástí jsou brilianty, patří mezi nejkrásnější a velmi elegantní kousky.
Každý briliant by měl mít svůj certifikát pravosti, ve kterém je potvrzena jeho kvalita a původ
diamantu, ze kterého byl vybroušený. Také by zde měla mít zaznamenána hmotnost kamene v
karátech a určení jeho čistoty.