Výměna zboží a reklamace

♣VÝMĚNA/VRÁCENÍ ZBOŽÍ♣ 

Vážený zákazníku, v případě, že zboží dorazilo poškozené, nebo požadujete výměnu zboží za jiný kus, větší nebo menší velikost, zadejte prosím e-mailovou adresu a postupujte dle následujících pokynů:

·         vyplňte internetový formulář, který je nezbytný k přijetí a následnému kladnému vyřízení výměny/vrácení zboží a přiložte k němu kopii dokladu (ne starší 2 let)

·         po obdržení potvrzení o výměně nebo vrácení, musí být zboží doručeno na adresu sídla: P&J Jewellery s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

·         o výměnu/vrácení zboží, lze zažádat pouze do uplynutí max. doby 30 dní od data převzetí zásilky (v případě více částí, se počítá jako doba převzetí poslední část zásilky)

·         zboží nesmí vykazovat značné známky opotřebení

·         zboží prosím zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození (původní obal není podmínkou!)

·         balík může být zaslán libovolným přepravcem (doporučujeme pojistit)

·         v případě, že balíček dorazí již poškozený, neprodleně nás kontaktujte. V případě promlčení poškození zboží již během přepravy, se prodejce zprošťuje odpovědnosti vůči odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení a může takovou žádost okamžitě odmítnout.

·         o přijetí balíku budete informováni e-mailem


♣REKLAMACE ZBOŽÍ♣ 

V případě, že zboží přišlo poničené, nebo se jedná o výrobní vadu, zadejte prosím e-mailovou adresu a postupujte dle následujících pokynů: 

·         vyplňte internetový formulář, který je nezbytný k přijetí a následnému kladnému vyřízení reklamace a přiložte k němu kopii dokladu (ne starší 2 let)

·         zboží prosím zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození (původní obal není podmínkou!)

·         po obdržení uznání případné reklamace zašlete zboží na adresu sídla: P&J Jewellery s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

·         podle zákonu o ochraně spotřebitele máte nárok zboží reklamovat od data převzetí, max. však do 730 dní.

·         balík může být zaslán libovolným přepravcem (doporučujeme pojistit)

·         o přijetí balíku budete informováni e-mailem

Přijímáme pouze reklamace v souladu § 619 obč. zák. Zboží nesmí být poškozeno mechanicky, chemicky nebo nesprávným používáním. Musí být správně udržováno. Dále dle § 599 obč. zák. reklamace musí být uplatněna bezodkladně, již při prvním náznaku jakékoliv vady. 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením nebo přišlo ze strany kupujícího do kontaktu s vodou a jinou tekutinou, která by mohla poškodit pružnost a odolnost zboží,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.