Český granát jako součást šperků

Český granát patří do pyropů (odkazují na barvu nerostu). Narazit bychom na něj mohli na území

Českého středohoří nebo v oblasti Podkrkonoší. Vyskytuje se jako zrnko o velikosti v rozmezí 1-7

mm. Větší zrna se objevují velmi málo. Jeho specifikem je zbarvení – sytě rudá barva. Je průhledný.

Zachovává si barvu, odolává kyselinám i vysokým teplotám.

Oblibě se těšil především v dobách panování Rudolfa II., který podporoval jeho brusiče. Český

granát je úzce spjat s naším územím. V dobách dávno minulých lidé věřili v jeho magické účinky.

 

Vznik českého granátu

Pro svůj vznik potřebuje velmi vysoké teploty a tlak. Velmi často na něj tedy můžeme narazit

během těžby diamantů. Ty také potřebují obdobné podmínky, ale mnohem vyšší.

 

Získávání

Nejčastějším způsobem získávání je rýžování z náplav vodních toků. Tento způsob se používá

velmi dlouho. V současné době se jedná především o povrchovou těžbu, která je mnohem

rentabilnější. Těžební hloubka nepřekračuje pět metrů. Po sejmutí ornice dojde ke svezení

granátonosného štěrku, ten se proplachuje a drtí a pak dochází k ručnímu třídění.

 

Výroba šperků

Pokud se opracovávají menší kousky, brousí se pomocí strojů, větší se pak opracovávají ručním

způsobem. Nejčastějším způsobem opracování je kulatý brus – nedokonalý briliantový. Někdy se

můžeme setkat s tvarem čtverce nebo obdélníku, ten však není tak obvyklý. V současné době u nás

šperky s českým granátem vyrábí pouze jedna zlatnická dílna. Zpracovává je však velmi kvalitním

způsobem. Granáty se nejvíce zasazují do stříbra nebo stříbra pozlaceného. Připraví se lůžko, do

kterého se vloží vybroušený kámen a pomocí krapen se upevní.

Šperky, jejichž součástí jsou české granáty, patří mezi unikátní kousky a těší se oblibě na celém

světě.